Skoleinformasjon

DLE gjennomfører årlig undervisning for 6. og 9. klasser ved alle skoler innenfor forsyningsområdet. Dette er to timers gratis informasjon og undervisning som de aller fleste skolene benytter seg av.

Undervisningsopplegget er basert på Brannvettskolen.no, nettundervisning for grunnskolen. Dette handler om elsikkerhet og brannsikkerhet i hjemmet og spesielt om bruk av elektriske apparater. Over 40 prosent av boligbrannene har sammenheng med elektrisitet, enten tekniske feil på utstyr og installasjoner eller feil bruk av elektriske apparater.

http://www.brannvettskolen.no/