Kontroll av boliger

DLE gjennomfører årlig en rekke kontroller av elanleggene i boliger, gårdsbruk og næringsbygg i vårt forsyningsområde.

Eksempelet under beskriver en kontroll av en vanlig bolig.

Det er en stor fordel at kunden deltar under kontrollen. På denne måten får man snakket om det som ev. påvises av feil og bakgrunnen for at utbedring må foretas.

Representanten fra tilsynet "følger strømmen" fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr.

Inntaksboksen:

 • riktige sikringer, ev. varmgang

Sikringsskapet:

 • isolasjonsfeil (jordfeil)
 • korrekt merking og riktige sikringer på kurser
 • berøringsbeskyttelse (at sikringene kan betjenes uten at man får strøm)
 • jording (hovedjord og utjveningsforbindelser)
 • ev. varmgang, eks. brente bunnskruer
 • løse koblinger

Den faste installasjonen:

 • punkter med krav om jording
 • at det ikke er blandet jordet og ujordet installasjon
 • at alle kabler og ledninger er festet
 • at kabler og utstyr som eks.brytere og stikkontakter ikke er skadet
 • at det ikke er varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter osv. (visuell kontroll)

Tilkoblet utstyr:

 • at varmeovner ikke er tildekket
 • at utstyr ikke er tilkoblet med skjøteledning

Etter kontrollen:

 • Rapport skrives og sendes til kunden. Hvis kontrollen ikke har avdekket feil/mangler, vil det fremgå av rapporten og saken avsluttes.
 • Hvis kontrollen har avdekket feil/mangler, settes en frist for utbedring (forhåndsvarsel). Ved nyinstallasjoner sendes kopi av rapporten til utførende elektroinstallatør.
 • Kunden kontakter elektroinstallatør, som bekrefter kundens bestilling på e-post.
 • Elektroinstallatør retter påpekte feil/mangler, beskriver rettingsarbeidet og sender rapporten til DLE.
 • Rettingsarbeidet vurderes og rapporten godkjennes.

Hvis kunden ikke bestiller utbedring av rapporten innen fristen, sendes et pålegg med en ny frist for utbedring.
Hvis dette pålegget ikke følges opp, sender DLE ut purring.
Hvis purringen ikke følges opp, kan anlegget bli stengt og saken oversendes Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) for vurdering av tvangsmulkt med hjemmel i lov av 24.mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 13.