Kontroll av bedrifter

Alle bedrifter er pålagt å ha et eget internkontrollsystem.

Kontroll av bedrifter gjennomføres med utgangspunkt i den enkelte bedrifts internkontrollsystem. 

Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme Helse,- Miljø- og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i alle norske virksomheter.

Internkontrollsystemet skal bl.a. inneholde rutiner for å sikre etterlevelse av relevante forskrifts- og normkrav.

Tilsynet foregår slik:
I brev til bedriften varsles kontrollen og det orienteres om bakgrunn for besøket.
Bedriftens IK system gjennomgås.
For å verifisere om vedlikeholdsrutiner fungerer, utføres stikkprøvebasert kontroll av det elektriske anlegg Rapport utarbeides, der evt mangler rundt IK systemer eller elektriske anlegg blir pålagt rettet med tidsfrister. Bedrifter som ikke følger pålegg følges opp med purringer og evt andre hjemlede sanksjonsordninger, til saken er avsluttet.