Hobbyelektrikeren

Dette er hentet fra DSB sine nettsider:

Elektrisitet er en farlig vare og må håndteres riktig og med forsiktighet. Hobbyelektrikeren er en trussel mot brannog elsikkerheten i norske boliger. For å komme hobbyelektrikerne bedre til livs, stilles det strenge krav til forbrukerinformasjon ved markedsføring og salg av elektrisk materiell.
I enhver butikk som forhandler elektrisk materiell for bruk i faste elektriske installasjoner skal det gis tydelig informasjon om at materiellet kun kan monteres av registrerte elektroinstallatører. Disse kravene er hjemlet i Forskrift om opplysningsplikt ved salg og markedsføring av elektrisk materiell til forbruker.

Det er ikke tilstrekkelig å gi informasjonen i etterkant, for eksempel på en salgskvittering eller veiledning som åpnes etter at kjøpet er gjennomført.
I salgslokalene skal informasjonen om hvilke begrensinger som gjelder gis på en tydelig og synlig måte på, eller i umiddelbar nærhet av det aktuelle materiellet. Ved annonsering i blader, tidskrifter m.v. skal det tydelig framgå at installering kun må gjøres av godkjent installasjonsvirksomhet.

Det er svært begrenset hva en ufaglært har lov til å gjøre med det elektriske anlegget. Grunnen til dette er åpenbar; gjør man noe feil, kan resultatet bli brann eller at noen får strøm.

Ikke utsett deg selv og dine nærmeste for fare.