El-vett i landbruket

Elektriske installasjoner og utstyr i landbruket, spesielt i driftsbygninger, blir utsatt for ekstreme påkjenninger.

Her er noen eksempler:

Vibrasjon:
Driftsbygninger av tre vil bevege seg ved f.eks. kjøring med traktor på låven, bruk av tungt utstyr osv. Bevegelsene kan forårsake at elektriske koblinger over tid løsner og forårsaker varmgang.

Støv:
I mange rom, f.eks. på låven er det mye støv. Støvet kan trenge inn i utstyr og forårsake krypstrømmer. Støvet kan også legge seg på utstyr og forårsake overoppheting, f.eks. på lysutstyr.

Fuktighet:
I dyrerom og melkerom er det ofte fuktig. Fuktigheten kan trenge inn i utstyr og forårsake både jordfeil og varmgang. Vær spesielt oppmerksom på å ikke rette strålen fra høytrykksvasker direkte på utstyr.

Gasser:
I dyrerom er det korrosive gasser. Gassene kan trenge inn i utstyr og forårsake varmgang.

Slag:
I mange rom foregår det tungt arbeid. Dette kan føre til at elektrisk installasjon og utstyr skades. Som regel vil utstyret bli utsatt for flere påkjenninger samtidig, f.eks. både støv og fuktighet. Sjansen for at det skal gå galt blir derved større.

Hjelp oss å redusere brannene i landbruket
I norsk landbruk har mange branner ofte fått store konsekvenser. Særlig er det mange branner som utvikler seg svært raskt. En driftsbygning fra førkrigsårene kan for eksempel være overtent i løpet av 10-15 minutter. I disse brannene mister ofte mange husdyr livet. Mange av brannene i landbruket kunne ha vært forebygd med enkle midler.