El-vett hjemme

Omlag halvparten av elektriske branner skyldes feil bruk av elektrisk utstyr.

Brann er en alvorlig hendelse med store konsekvenser for både enkeltpersoner og samfunn. I mange tilfeller er det bare litt omtanke og enkle tiltak som skal til for at du kan unngå brann. Hvis du får et tidlig varsel, er det også mulig å begrense en begynnende brann slik at den ikke utvikler seg til en storbrann.

Ha omsorg for deg selv, din familie og dine naboer. Det er mye du selv kan gjøre for å unngå brann.

  • Trekk ut støpsler til kaffetrakter og lignende etter bruk eller monter tidsbryter.
  • Bruk aldri vaskemaskin/tørketrommel og vifteovner uten tilsyn.
  • Slå av kokeplater etter bruk.
  • Ikke tildekk varmeovner.

Fleire tips:

Elvett i bolig (pdf)
Ditt hjem-ditt ansvar