Om Odda Energi AS

Odda Energi AS (org.nr 976 723 805) er 100% eid av Odda kommune og driver med kraftomsetning og drift av strømnettet. Vi har kontorer i Odda og Røldal, har ca.6000 kunder og 29 ansatte. Administrasjonsbygget ligger i Odda sentrum.

Vårt kontor er bemannet mandag - fredag fra kl. 07.30 - 15.00.
Tlf. 53 65 05 00
E-postadresse: firmapost@oddaenergi.no
Post adresse: Røldalsvegen 74 B, 5750 ODDA

Omsetningentotalt for selskapet i 2013 var på 146,2 mill kroner.

Overført volum i D-nettet var på 140 GWh. Uttak i R-nettet var på 976 GWh. Innmating i R-nettet og S-nettet var på 2.256 GWh. Nettvirksomheten består av Sentralnett, Regionalnett og Distribusjonsnett.

Odda kommune utgjør vårt forsyningsområde.

Fordelingsnettet i konsesjonsområdet har i 2013 følgende utstrekning:

  • Høyspentlinje 127 km
  • Lavspentlinje 128 km
  • Høyspentkabel 166 km
  • Lavspentkabel 223 km