Registering av strømbrudd

Informasjon

Fra 01.01.2007 er det innført en kompensasjonsordning for strømavbrudd over 12 timer til alle kunder. Tidspunktet for avbruddet blir registrert av Odda Energi ved feil som omfatter høyspentnettet. For avbrudd som oppstår på lavspentnettet blir tidspunktet regnet fra kunden melder fra til oss om dette.

For å ha rett til kompensasjon skal dette skjemaet fyllest ut av kunde. Kunden som melder krav muntlig eller på annen måte får tilsendt skjema, eller finner det på vår hjemmeside. www.oddaenergi.no.

Krav må fremsettes innen rimelig tid, normalt innen 2 måneder etter at strømavbruddet har funnet sted.

Last ned skjema her

Skjema for registering av strømbrudd finner du her