Melding om installasjonsarbeid m.m.

Tilkoblinger av nye installasjoner i fjellet  på vinteren i Odda Energi sitt forsyningsområde

Tidligere ble disse tilkoblingene i stor grad utført før vinteren fikk satt seg i fjellet, eller etter snøsmeltingen på våren. Da det de senere år har blitt stort påtrykk av tilkoblinger av hytter hele året, også på vinteren, vil Odda Energi kreve at:

  • utbygger/hytteeier tilrettelegger for nettilkoblingen ved at de brøyter/rydder frem Kabelskap samt Tilknytningsskap slik at OE kommer til for tilkobling. Dersom OE må bruke ekstra tid og ressurser på dette vil det bli fakturert etter medgått tid og eventuelt innleie av entreprenør.

  • ved forhåndsmeldinger, ferdigmelding og tilbakemelding på tidspunkt for tilkobling må disse tingene være avklart med kunden/utbygger på forhånd før OE reiser ut og kobler til.

Dersom kablene ikke er sluttført inn mot skap på en forsvarlig måte i henhold til retningslinjene må en vudere tiltak og senere oppfølgning ved bar mark.

Overnevnte iverksettes umiddelbart.

Dette er sendt ut til alle aktuelle utbyggere i vårt område samt til aktuelle installatører onsdag 21.02.2018

 

Last ned skjema for melding om installasjonsarbeid her.


Innføring av Elsmart

Odda Energi Nett AS vil fra mandag 13 mai ta i bruk Elsmart som meldingsutveksling for håndtering av forhåndsmelding og ferdigmeldinger.

Les bruksanvisning for registrering i Elsmart her.