Leveringsplikt

Leveringsplikt vil over tid bli en dyr avtale for deg som kunde. Hvis du ikke har inngått avtale snarest for å sikre deg en best mulig kraftpirs.

Hvis du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil du likeve få levert strøm fra ditt lokale nettselskap Odda Energi. Gjennom leveringsplikten er nettselskapene pålagt å levere strøm inntil kunden har inngått avtale om og fått leveranse fra en ordinær strømleverandør. 

Betingelser for leveringsplikt
Ordningen kalles leveringsplikt og er opprettet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Denne tariffen består av månedlig gjennomsnittspris for spotkraft + et påslag på 5,0 øre/kWh inkl.mva. Etter seks uker kan påslaget økes. 

Konkurransetilsynets oversikt over krafleverandører og- priser  
http://www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser/

Aktive kraftleverandører i Odda Energis nettområde
Klikk her for oversikt

Informasjon fra NVE: Til deg uten kraftleverandør
Klikk her for informasjon 
 
Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at strøm levert på disse betingelsene (fra nettselskapet) etter de første seks uker, vil være dyrere enn strøm fra en ordinær strømleverandør. Vi oppfordrer deg derfor til å snarest inngå en avtale med en ordinær strømleverandør.

Det finnes mange strømleverandører å velge mellom. De fleste strømleverandører vil kunne tilby ulike typer avtaler. Du må selv sørge for å velge strømleverandør og bestille en avtaletype som passer deg.