Kabelpåvisning - byggeskap

Kabelpåvisning

Enkelte ganger vil det være behov for å grave i bakken. Enten du skal grave i offentlig eller privar grunn må du undersøke om det er strømkabler i grunnen. Kontakter du oss før arbeidet starter, vil vi sjekke dette for deg.

Private kunder: Første gangspåvisning: Gratis

Andre gangspåsivning: kr 1.550,- eks. mva

Næringskunder: kr 1.550,- eks mva

Kontakt oss senest 3 dager før graving starter. Odda tlf.: 53 65 05 25 mobil: 91 72 29 38 Husk også å kontakte Telenor, kommune mm

Forsiktighet ved luftlinjer

I nærheten av høyspenningslinjer må det utvises stor forsiktighet. Dersom kran, gravemaskin e.l. skal brukes nærmere enn 30 meter, skal vi kontaktes før arbeidet påbegynnes.

Det er ikke tillatt å bruke området under høyspenningslinjer som lagringsplass.

Det bør heller ikke lagres noe under lavspenningslinjer, bl.a. fordi høyden under ledningene kan bli for lav.

Kontakt avd.leder montasje 53 65 05 25 / mobil 91 72 29 38

Byggeskap

Odda Energi leier ut byggeskap både til privatpersoner og næringskunder. Du må betale for til/fra kobling, dagleie + forbruket på måleren. Skjema for bestilling av byggestrøm/skap finner du her.

Fordelingsskap: Bistand til elektroinstallatør ved ønske om tilgang til vårt fordelingsskap: (åpne/lukke) kr 1.030,- eks mva Utenfor ord.arbeidstid: Iht medgått tid og gjeldende timepris, min 2 timer faktureres.

Priser