Innføring av Elsmart

Odda Energi Nett AS vil fra mandag 13 mai ta i bruk Elsmart som meldingsutveksling for håndtering av forhåndsmelding og ferdigmeldinger.

Bruksanvisning som følger er delt i to:

  1. Installatør som ikke er registrert i Elsmart

  2. Installatør som er registrert i Elsmart

NB: Installatør som ikke har tilgang til Elsmart, sender inn meldingene i papirform som tidligere. (Melding om Installasjonsarbeid)

Les bruksanvisning her.