Driftsfeil/strømbrudd i Røldal lørdag 12.10.2019

Vi arbeider for tiden med saken for å finne ut årsaken til strømbruddet, og på nåværende tidspunkt er dette ikke avklart. Det er stilt spørsmål om saksgangen for de som har fått skade på utstyr/frys/matvarer m.m. De som har fått skade på utstyr m.m. må melde disse inn til sitt forsikringsselskap. Normalt er skade som er forårsaket av strømbrudd dekket av egen innboforsikring. Forsikringsselskapet kontakter deretter nettselskapet med krav om evnt. regress. Selv om vi hele tiden jobber for å forhindre strømbrudd, opplever vi dessverre uforutsette hendelser som fører til strømbrudd for kundene våre. Det er ulike årsaker til at dette skjer, men de hyppigste årsakene er uvær, kulde, jordfeil og teknisk svikt. Vi håper at dette er avklarende.