Varsel om utkobling 22 mai Odda-dalen

Til trafokunder mellom Røldal-Skare-Vintertun:

Det vil bli to korte strømstanser 22 mai i tidsrommet kl 07.30-16.00. Dette gjelder kunder tilknyttet trafokretser mellom Håra-Skare og mellom Skare og Vintertun. 
Det vil og bli en kort strømstans 22 mai ca kl 15.00 for kunder tilknyttet trafokretser mellom Håra-Røldal. 

Til trafokunder mellom Jordal-Skare-Reinsnos:

Det vil pga vedlikeholdsarbeid bli strømstans 22 mai i tidsrommet kl 08.00 - 16.00. Strømstansen vil vare i inntil 3,5time. Dette gjelder kunder tilknyttet trafokretser mellom Jordal, Skare og Reinsnos.