Droneflygning - inspeksjon av regionaltnettet - Tyssedal -Skjeggedal -Freim -Ragde

 I forbindelse med vedlikehold, vil Odda Energi bruke droneflyging til å inspisere våre høyspentlinjer i områdene; Tyssedal - Skjeggedal - Freim - Ragde. Inspeksjonen vil utføres mandag 14.10.2019 og tirsdag 15.10.2019. Det vil være behov for drone operatøren å ta seg frem i terrenget i nærheten av våre høyspentlinjer. Drone lager lite strøy, og vi håper at ingen abonnenter og grunneiere får noe ubehag. Firmaet som utfører arbeider for oss, er Funtek AS. Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på tlf. 53 65 05 00.

Utkoblinger i Oddadalen 03.04.2019

Melding nr 1

På grunn av vedlikehold i 22 kv linjenettet blir det strømstans for våre kunder fra Jordal til Hildal, onsdag 03.04.19, mellom kl 09.00 og til ca kl 11.00. Anlegget må betraktes som spenningsførende i  perioden.

Melding nr 2

På grunn av vedlikehold i 22 kv linjenettet blir det strømstans for våre kunder fra Skare til Reinsnos, onsdag 03.04.19, mellom ca kl 12.00 og til ca kl 14.00. Anlegget må betraktes som spenningsførende i perioden.

Melding nr 3

Odda Energi skal utføre vedlikehold i 22 kv nettet på linje Oddadalen. Det blir en kort strømstans for våre kunder mellom Hildal og Hildalsstølen onsdag 03.04.19 mellom ca kl 11.30 til ca kl 11.40. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.

Melding nr 4

Odda Energi skal utføre vedlikehold i 22 kv nettet på linje Vintertun. Det blir kort strømstans for våre kunder mellom Skare og Vintertun onsdag 03.04.19 mellom ca kl 13.55 til ca 14.05. Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingsperioden.