Ansatte

Per Bjarne Mosdal

Adm. Direktør
E-post: pbm@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 10
Mobil: 905 04 444
 

Vigdis Kvandal

Økonomi/Marked, seksjonsleder
E-post: vk@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 11
Mobil: 901 48 250
 

Sissel H. Måkestad

Økonomi/Marked
E-post: shm@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 12
Mobil: 901 41 641
 

Angunn Monsen

Økonomi/Marked
E-post: am@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 13


Åsta K. Haugland

Økonomi/Marked
E-post: akh@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 14
 

Anne Litsheim Tupsjøen

Økonomi/Marked
E-post: alt@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 00
 

Knut Seim

Nettseksjon, nettsjef
E-post: ks@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 45
Mobil: 906 42 920
 

Jan Tore Pettersen

Drift
E-post: jtp@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 20
Mobil: 416 48 171
 


Jan Ove Aasen

Planavdelingen, avdelingsleder
E-post: joaa@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 21
Mobil: 400 33 343
 

Mika Petäjä

Planavdelingen
E-post: mtp@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 23
Mobil: 489 96 250
 

Torstein Nondal

Planavdelingen
E-post: torstein.nondal@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 24
Mobil: 489 96 251
 

Kjetil Berge

Planavdeling
E-post: kb@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 22
Mobil: 916 74 500
 


John Ohma

Drift, avdelingsleder
E-post: jbo@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 48
Mobil: 906 060 26

Jan Erik Haugli

Drift
E-post: jeh@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 46
Mobil 416 48 173
 

Jan Reidar Tokheim

Drift
E-post: jrt@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 47
Mobil 977 61 224
 

Rune Karstensen

Drift
E-post:rk@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 28
Mobil : 916 371 95


Bjørn Ole Tveitnes

Nettservice, avdelingsleder
E-post: bot@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 35
Mobil: 901 99 164
Måling -Det lokale eltilsyn - ENØK

Jan Ove Karlsen

Nettservice
E-post: jok@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 36
Mobil: 976 62 154
Måling -Det lokale eltilsyn - ENØK

Ingve Bakketun

Montasjeavdeling, avdelingsleder
E-post: ib@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 25
Mobil: 917 22 938
 

Kjell Inge Aase

Montasjeavdeling
E-post: kiaa@oddaenergi.no
Tlf.: 53 65 05 26
Mobil: 489 96 259
 


Daniel Kambestad

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 917 22 948
 

Jørgen Opheim

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 253
 

Terje Lauritsen

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 255
 

Torbjørn Hildal

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 257
 


Tori Kambestad

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 489 96 258
 

Audun Jordal

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 900 72 648
 

Jostein Hagen

Montasjeavdeling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 993 46 111
 

Magne Gunnar Riise

Montasjeavdeling, lærling
Tlf.: 53 65 05 00
Mobil: 488 68 111
 


Vilde Jordal

Montasjeavdeling, lærling
Tlf.: 53 65 05 00
 

Kjell Morten Kvåle

Sonekontor Røldal
Tlf.: 53 65 05 30
Mobil: 975 13 526